Етикет: онлайн обучение

Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ЗБУТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТ

Оптимизиране на първоначалното обучение на представители на КУТ              Комитетът по условия на труда е организация във фирмата, залегнала в нормативната база и изискваща се от всяко предприятие, което има повече от петдесет служители на брой. Всяка компания, която назначи петдесет и първия си работник, трябва задължително да пристъпи към назначаване и сформиране на работещ комитет.             С изборът обаче на неподходящи методи за обучение, изпълнението на тази на вид проста дейност може да се превърне в безкрайна, неефективна и мъчителна процедура.             Когато трябва да решавате броя на членовете на комитета, имайте предвид, че има постановени граници за този аспект. Те трябва да са поне четири и не повече от десет и по равно разделени представители на управлението и на работниците. Не прекалявайте с броя им. Съобразете го с броя на служителите си. Отклонявайки повече хора от основната им дейност, като ги включвате в комитета, рискувате да разводните нещата и така от претовареност те да не изпълняват добре нито едно от двете си задължения.              По причината, че комитетът е вътрешна организация, то негови членове е добре да бъдат опитни кадри. Хора, които са преминали през възможно повече звена и познават работния процес от много точки, биха били добър избор, защото познават силните и слаби страни на процеса, ще се включват адекватно с препоръки и съвети.              Колкото и опитни да са те обаче, всеки от представителите трябва да премине и допълнително обучение, конкретно насочено към безопасността. Най-добрият вариант би могъл да се окаже преминаване на дистанционно обучение по ЗБУТ. То ще даде възможност да работниците да се занимават с него в удобно за тях време. Те биха могли да задават своите въпроси и да изяснят неяснотите. Дистанционното обучение по ЗБУТ максимално оптимизира процеса. То дава възможност на членовете на КУТ да се чувстват максимално комфортно от собствения си дом или офис. Още повече че предоставя и повече възможности за избор на време и час за финалните изпити, които ще направят възможно успешното завършване на курса.             След като работодателят един път е избрал онлайн курсове по ЗБУТ, той успешно би могъл финансово изгодно да се възползва и от други предлагани курсове на същата платформа за други свои служители – процес, който неминуемо се налага в ежедневната работа.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Координатор по БЗР в строителството,

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Предимства на онлайн обучението за координатор в строителството      Координаторът по ЗБУТ в строителството има основа функция да контролира всички строително-монтажни работи по време на ремонт или строеж на обект. Всяко такова лице носи огромна отговорност за здравето и живота на работниците, които изпълнителят е наел за завършване на проекта. В същото време координаторът трябва да има определени знания, за да може да заеме длъжността си и да изпълнява вменените му задължения. Това става посредством обучение за квалификация, което се нарича курс по ЗБУТ. Този курс дава удостоверение, с което длъжността на координатор може да бъде заета.       Обучението може да стане по няколко начина. Важно е всеки работодател и работник да избере за себе си това, което е най-добро за персонала и е най-щадящо към процеса на работа. Обикновено хората, които активно ползват интернет и смарт технологии се насочват директно към онлайн вариантите. Както вече споменахме, онлайн обучението има много предимства, така че в никакъв случай няма да сгрешите, ако изберете този вариант пред другите. На първо място е фактът, че няма да се налага да правите компромис със свободното си време. В тази връзка онлайн обучението спестява всички разходи за присъствие на място за лекция. Дори и да сте в същия град, отново ще имате някакви разходи като гориво или градски транспорт. А ако се наложи да отидете в друг град заради курса, сметката набъбва още повече. Тогава вероятно ще трябва и да запазвате стая в хотел, да харчите за храна и други. Това са разходи без възвръщаемост, които всеки мениджър би искал да избегне.        Ако оставим настрана разходите, ще видим, че все още има много други предимства в избора на този начин на обучение. Най-вече това е достъпът до материали и свободата на разпределяне на времето за подготовка. Електронните материали са много лесни за употреба и навигация. Те се отварят от всеки таблет, смартфон или друго преносимо устройство, което подържа формата на файловете и има връзка с интернет. Именно тази връзка дава свободата да се чете когато и където можете, без да имате ограничения за време и място. Естествено винаги има възможност да разпечатате написаното, ако този вариант ви е по-удобен и не възприемате модерните начини. Онлайн обучението предвижда и тест, който също не изисква да пътувате и да губите време. Резултатите от един такъв тест излизат моментално. След това вече може да пристъпите към заявяване на удостоверение за преминат курс по ЗБУТ. Това е една добре свършена работа, от която всички остават удовлетворени. 

Прочети повече