Дистанционен курс за ЗБУТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

By in , , ,
No comments

Оптимизиране на първоначалното обучение на представители на КУТ

 

           Комитетът по Дистанционен кърс за ЗБЪТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТусловия на труда е организация във фирмата, залегнала в нормативната база и изискваща се от всяко предприятие, което има повече от петдесет служители на брой. Всяка компания, която назначи петдесет и първия си работник, трябва задължително да пристъпи към назначаване и сформиране на работещ комитет.

            С изборът обаче на неподходящи методи за обучение, изпълнението на тази на вид проста дейност може да се превърне в безкрайна, неефективна и мъчителна процедура.

            Когато трябва да решавате броя на членовете на комитета, имайте предвид, че има постановени граници за този аспект. Те трябва да са поне четири и не повече от десет и по равно разделени представители на управлението и на работниците. Не прекалявайте с броя им. Съобразете го с броя на служителите си. Отклонявайки повече хора от основната им дейност, като ги включвате в комитета, рискувате да разводните нещата и така от претовареност те да не изпълняват добре нито едно от двете си задължения.

             По причината, че комитетът е вътрешна организация, то негови членове е добре да бъдат опитни кадри. Хора, които са преминали през възможно повече звена и познават работния процес от много точки, биха били добър избор, защото познават силните и слаби страни на процеса, ще се включват адекватно с препоръки и съвети.

             Колкото и опитни да са те обаче, всеки от представителите трябва да премине и допълнително обучение, конкретно насочено към безопасността. Най-добрият вариант би могъл да се окаже преминаване на дистанционно обучение по ЗБУТ. То ще даде възможност да работниците да се занимават с него в удобно за тях време. Те биха могли да задават своите въпроси и да изяснят неяснотите. Дистанционното обучение по ЗБУТ максимално оптимизира процеса. То дава възможност на членовете на КУТ да се чувстват максимално комфортно от собствения си дом или офис. Още повече че предоставя и повече възможности за избор на време и час за финалните изпити, които ще направят възможно успешното завършване на курса.

            След като работодателят един път е избрал онлайн курсове по ЗБУТ, той успешно би могъл финансово изгодно да се възползва и от други предлагани курсове на същата платформа за други свои служители – процес, който неминуемо се налага в ежедневната работа.